Image
savetnik, mentor,stručnjak za conversion marketing
Svetlana je poslovni savetnik, ekspert za mikrofinansiranje i pristup različitim izvorima finansiranja, mentor za startup projekte i preduzetnike, stručnjak za conversion marketing.
Image
maketing menadžer,stručnjak za conversion marketing
Gordana je Maketing menadžer bavi se svim poslovima vezanim za marketing sferu, između ostalog i marketing konverzijom i drustvenim mrežama.
Image
Marketing Manager
Ivana ima dvanaest godina relevantnog iskustva u oblasti marketinga. Preduzetnik je, bavi se online konverzijom i digitalnom komunikacijom.
Image
Direktor prodaje
Direktor prodaje i čovek za komunikaciju sa klijentima. Web design, izrada sajtova, predstavljanje kompanija na Internetu i marketing automatizacija.
Image
HOP d.o.o.
Postavljam marketinške kampanje, strategije i ciljeva razvoja tvrtke.